E mërkurë, Qershor 19Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

2. Fushatën për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës prej 16 Shtator 2021 deri me 15 Tetor 2021

2. Fushatën për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës prej 16 Shtator 2021 deri me 15 Tetor 2021

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0001

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0002

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0003

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0004

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0005

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0006

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0007

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0008

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0009

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0010

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0011

FJALA_Fushata_ZL 2021_page-0012