E mërkurë, Prill 17Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti vjetor financiar i vitit 2021

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2021

01

02

Raporti vjetor financiar i vitit 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9