E martë, Mars 5Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Financat 2015 – 2016

FJALA – Raporti Financiar i vitit 2015 – 2016

Partia FJALA momentalisht financohet nga kontributet në mjete financiare nga anëtarësia.

Partia FJALA që të jetë sa ma korrekte me qytetarët e Repunlikës së Kosovës iu paraqet Strukturën dhe Pasyrat e të ardhurave financiare të cilen e kemi raportuar edhe KQZ-në.

Këtu gjeni të bashkangjitur Raportin Financiar të vitit 2015 dhe 2016.

2015

01 Raporti 2016

02 Raporti 2016

03.1 Raporti 2016

03.2 Raporti 2016

03.3 Raporti 2016

03.4 Raporti 2016

03.5 Raporti 2016

2016

04 Raporti 2016

05 Raporti 2016