E mërkurë, Prill 17Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti vjetor financiar i vitit 2023

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2022

Forma e shk. 01

Forma e shk. 02

Raporti vjetor financiar i vitit 2023

Raporti f.2023 - 01

Raporti f.2023 - 02

Raporti f.2023 - 03

Raporti f.2023 - 04

Raporti f.2023 - 05

Raporti f.2023 - 06

Raporti f.2023 - 07

Raporti f.2023 - 08

Raporti f.2023 - 09

Raporti f.2023 - 010

Raporti f.2023 - 012