E mërkurë, Korrik 24Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti vjetor financiar i vitit 2017

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2017

001 FORMA E SHKURTUAR E PUBLIKIMIT TË RAPORTIT VJETOR FINANCIAR

Raporti vjetor financiar i vitit 2017

02 Raporti Vjetor FJALA

03 Raporti Vjetor FJALA

04 Raporti Vjetor FJALA

05 Raporti Vjetor FJALA

06 Raporti Vjetor FJALA

07 Raporti Vjetor FJALA

08 Raporti Vjetor FJALA

09 Raporti Vjetor FJALA

010 Raporti Vjetor FJALA