E martë, Maj 28Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti vjetor financiar i vitit 2022

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2022

01.2022

02.2022

Raporti vjetor financiar i vitit 2022

03.2022

04.2022

05.2022

06.2022

07.2022

08.2022

09.2022

10.2022

11.2022

12.2022