E martë, Maj 28Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti financiar i vitit 2020

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2022

01

02

Raporti financiar i vitit 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9