E diel, Maj 28#rriShpi, Pa panikë. Kujdes po, panikë jo!

Kryesia

Kryesia e FJALЁS

1. Kryesia e FJALЁS ёshtё organi mё i lartё vendimmarrёs dhe ekzekutiv nё mes tё dy Kuvendeve.
2. Mandati i Kryesisё sё FJALЁS ёshtё katёr (4) vjeҫar.
3. Zgjedhjen e Kryesisё e bёn Kuvendi i FJALЁS.

Pёrbёrja e Kryesisё sё FJALЁS

1. Kryesia e FJALЁS pёrbёhet nga Kryetari i FJALЁS, nёnkryetarёt, tё gjithё Kryetarёt e Degёve.
2. Kryesia e FJALЁS nё pёrbёrjen e saj ka hapёsirё tё merituar pёr gjininё femёrore nё pajtim me kuotёn gjinore.