E mërkurë, Qershor 19Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Kryesia

Kryesia e FJALЁS

1. Kryesia e FJALЁS ёshtё organi mё i lartё vendimmarrёs dhe ekzekutiv nё mes tё dy Kuvendeve.
2. Mandati i Kryesisё sё FJALЁS ёshtё katёr (4) vjeҫar.
3. Zgjedhjen e Kryesisё e bёn Kuvendi i FJALЁS.

Pёrbёrja e Kryesisё sё FJALЁS

1. Kryesia e FJALЁS pёrbёhet nga Kryetari i FJALЁS, nёnkryetarёt, tё gjithё Kryetarёt e Degёve.
2. Kryesia e FJALЁS nё pёrbёrjen e saj ka hapёsirё tё merituar pёr gjininё femёrore nё pajtim me kuotёn gjinore.