E martë, Maj 28Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti vjetor financiar i vitit 2019

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2019
R1

Raporti vjetor financiar i vitit 2019
R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10