E martë, Maj 28Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Raporti Financiar 2018

Forma e shkurtuar e raporti vjetor financiar të vitit 2022
2018-1

2018-2