E martë, Mars 5Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

3. Fushatën për Zgjedhjet e parakohshme për kuvendin e Republikës së Kosovës prej 14 Janar 2021 deri me 14 Shkurt 2021

3. Fushatën për Zgjedhjet e parakohshme për kuvendin e Republikës së Kosovës prej 14 Janar 2021 deri me 14 Shkurt 2021FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0001

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0002

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0003

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0004

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0005

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0006

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0007

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0008

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0009

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0010

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0011

FJALA_Fushata_ZP 2021_page-0012